Gruvinventering
'Gruvor i Silvberg' är en inventering över samtliga 65 gruvor i Silvbergs socken i Säters kommun där den kända Östra Silvbergs gruva är belägen. Jag har själv besökt samtliga gruvor. I inventeringen har medtagits enbart gruvor där brytning verkligen har kommit till stånd. Utöver beskrivning av gruvorna och dess historia finns också kartor till varje gruva. Kompendiet är på 28 sidor och säljes för 40 kr. Beställer gör du enklast genom att maila mig på:
gunnardicander.com


ISBN 91-630-9970-5
Grängshammarsboken Gruvinventering

Tillbaka till Gunnars hemsida