Berättelser från Grängshammar
Boken är sammanställd av Gunnar Dicander, Astrid Möller och Erik Reyier. Den är på 130 sidor och innehåller bland annat kapitel om Grängshammars historia, skog- och jordbruk, skolan, kyrkan, herrgården samt intervjuer med gamla Grängshammarsbor. Boken, som kostar 100 kr, innehåller även kartor och foton från förr. Beställer gör du enklast genom att maila mig på:
gunnardicander.com


ISBN 91-630-7690-X
Grängshammarsboken Gruvinventering

Tillbaka till Gunnars hemsida