Jörgen DicanderPressbilder:

           

Foto: Ulla Montan. Bilderna får användas fritt.
Klicka här för större bilder med högre upplösning!
Länkar:

Ateismen
Bibliografi
Bo Balderson – Vem Var Han?
Mina slutsatser
Litteraturförteckning m.m.

Lyssna på "Dalalåtar Runt Siljan"
Lyssna på dikter online!
Naturvetenskap - ett kristet projekt
Pressklipp
Teodicéproblemet
Tro och vetande

Adress: Fiskargården 1, 781 96 Borlänge
Tel: 0243 - 25 30 35
E-post: jorgen
dicander.com

Snabbfakta Jörgen Dicander:

 

Musiker, kompositör, poet, dramatiker, forskare och underhållare. Läs mer här:

Musikern och kompositören

Poeten

Dramatikern

Forskaren

Underhållaren

 

Musikern och kompositören:

 

Jörgen Dicander ( f.1936 ), som är uppvuxen i Stora Tuna, började vid åtta års ålder att studera violin för ”Lill Erik” Andersson, som arbetade åt Borlänge musikskola och som tidigare bland annat hade spelat i Thore Ehrlings orkester. Därefter fortsatte Dicander med privata violinstudier för Olle Kjellberg, pensionerad violinist från Hovkapellet i Stockholm, men då boende i Falun. JD studerade för honom under gymnasietiden där. Lektionerna ägde rum vid Stora Torget i konstnären Tom Fahlroths väldiga ateljé – denne vistades utrikes - och tonsättaren Lille Bror Söderlundh och Kjellberg disponerade den. I ena hörnet av denna ateljé stod Kjellberg och JD och spelade och i andra änden satt Lille Bror vid ett bord med stoppur i handen och skrev filmmusik.                                                      

   - Du spelar så bra att du måste följa med mej till Borlänge orkesterförening, sade Lille Bror till JD. Och så blev det.

   Tonsättaren Anders Bond ( 1888 -1980 ) var JD:s musiklärare i första klass i real-

skolan. Redan från början hade Dicander dessutom kontakt med en granne i byn Islingby i Stora Tuna, riksspelmannen Hjalmar Blomfeldt (1888-1968), vilken introducerade honom i folkmusiken och även visade på Finn Karin i Mora och den folkliga koralsången.

   Jörgen Dicander har givit ut fyra samlingar folkliga koraler från Dalarna

( Förlag: Dalarnas Museum ) och två studieplaner till dessa. För detta arbete erhöll han 1999 det Deverthska stipendiet (30.000 sek, medalj och diplom) ”för att han räddat skatter av folkmusik och folklig andlig sång och genom detta arbete berikat kyrkans psalmer och gudstjänster med den äkta folkmusikens tonspråk”.        

   Man kan i Dicanders musik finna en personlig innerlig folkton. Klassisk musik 

och folkmusik är de två ben som hans skapande vilar på.

   Dicander stod under gymnasieåren i valet och kvalet mellan en musikerbana och en prästkallelse och valde slutligen att bli präst, men han har hela tiden integrerat sitt musikengagemang i prästarbetet. JD prästvigdes den 21 maj 1962.                              

   När det gäller folkmusiken i Dalarna fick under 1960-talet spelmanslagen inte spela i kyrkorna i samband med gudstjänster och förrättningar. JD ändrade på detta i Stora Tuna kyrka och därmed följde andra kyrkor efter. År 1969 i Silvbergs kyrka hade han också skapat ett kyrkospel där ett folkdanslag medverkade med dans -  förmodligen f.f.g i Sverige.                                                                                                                      

   JD har dessutom etablerat sig som poet, dramatiker, ungdoms- och fackboksförfattare – bland annat fyra böcker om Dan Andersson - och är invald i Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (=SKAP).

   Av Zornjuryn 1970 – bestående av spelmannen Röjås Jonas, spelmannen

och tonsättaren Thure Gudmundsson, konserthuschefen Nils Wallin samt

professor Jan Ling – erhöll  Dicander ett diplom där det står: ”För förnyelse

av folkmusikens ställning samt för goda egna visor och psalmer”.

   1977-1982 sändes i Sveriges Television fyra gånger Jörgen Dicanders ”Missa Dalecarlica”(MD) – den första svenska folkmässan som hade komponerats av honom år 1969. Därmed slog han igenom som folkmusiker. Av Dicanders Bibliografi, som finns utlagd på hans hemsida, framgår att han för Sveriges radio gjort en mängd visprogram.

   Under studietiden vid Uppsala universitet hade JD domkyrkoorganisten Henry Weman som lärare i liturgisk sång. Denne berättade att han i Tanzania hjälpt kyrkan där att med utgångspunkt i den egna folkmusiken skapa gudstjänstmusik. Därvid kom JD på tanken att göra på samma sätt i Sverige och använda den svenska folkmusiken och så komponerade han MD.

 

Poeten:

 

Dicander har utgivit tre diktsamlingar:

 1. Uppståndelser, dikter, de flesta på Bergslagsmål, förlag:Bokboden, 1999.
 2. En stråle av mörker och andra diktsviter 1952-1999, förlag: Bokboden, 2000.
 3. När ljuset tätnar, förlag: Bokboden, 2006.

 

Eftersom Statens kulturråd gav sitt ekonomiska stöd till samlingarna ”Uppståndelser” och ”En stråle av mörker”, kan helt allmänt sägas att Dicanders poesi har en hög litterär kvalité. Han debuterade som poet redan år 1977 med versdramat ”Sägnen om ringen” (andra omarbetade uppl.1985), förlag: Dalaförlaget. Denna pjäs åtföljdes av ett andra versdrama ”Födelsedagsfesten”, förlag: Avesta kommun, 1983. Beträffande dessa båda versdramer se nedan under dramatikern Dicander och vad gäller recensioner, se Bibliografin som finns utlagd på Dicanders hemsida.

   Som lyriker hör Dicander hemma bland kristna poeter och 50-talister som Bo Setterlind, Tomas Tranströmer, Ingemar Leckius och Lars Thunberg, vilka genom sitt mystikintresse fört traditionen från Dan Andersson vidare.

  

Dramatikern:

 

 1. Sägnen om ringen, ett sorglustigt sång-och dansspel, texten på vers är tryckt 1977, andra omarbetade uppl. 1985, förlag: Dalaförlaget. Musiken, sammanställd och komponerad av Dicander, är tryckt 2006, förlag: Bokboden. Pjäsen har två akter om vardera cirka 40 minuter. – Urpremiären ägde rum 22.6. 1973 på dansbanan vid Skenshyttans Bygdegård i Silvberg, Dalarna. Sägnen om ringen har därefter framförts i Tunabygdens Gammelgård. I amfiteatern där gavs pjäsen med konstnären Hans Tollstens kulisser vid midsommartid 1976-2000. Regissör och bejublad knap år 1976 och ytterligare under flera år var Kurt Sävström. Han efterträddes som regissör av Lennart Gregor från Riksteatern och på senare år har Hans Sjöberg från Dalateatern stått för instuderingarna. Från och med år 2001 har Sägnen om ringen framförts vid midsommartid i Grangärde, Norrbärke och Silvbergs kyrkor samt i kolhusruinen i Grängshammar. Den har också uppförts vid ett stiftsmöte i Västerås. Publikrekordet på 1200 åskådare sattes vid en föreställning år 1976.

             I den tyngsta rollen som ”Kerstin Silfwerstråhle” har under åren en mängd

          förnämliga sångerskor framträtt. Numera världssopranen Ann Hallenberg har

          gjort den rollen liksom t.ex. Maria Keohane och Maria Röjås. Busk Margit

          Jonsson har varit ”Louise Silfwerstråhle”. Som ”Anders” har t.ex Lars Frisk,

          Per-Ola Björklund och ”Håge Berglund agerat. Syskonen Gustaf, Carl, Josefine och  

         Victor Norén, som senare gjort karriärer i Mando Diao och Sugarplum Fairy, har

         samtliga medverkat som barnskådespelare i pjäsen.

            Sägnen om ringen är ett av Dalarnas sex gamla sommarspel (se ”Bygdespel i

          Dalarna” – handling, bakgrund, tillkomst, av Per-Ola Björklund, förlag:

          Rabén &Sjögren, 1983). De övriga är Himlaspelet (författare:Rune Lindström ),  

          Ingmarsspelet (författare: Selma Lagerlöf, dramatisering av Rune Lindström ),

          Skinnarspelet (författare:Rune Lindström), Trollbröllopet (författare: Herbert

         Grönfall ) och Den gamla gården (författare: Per Johannes ).

             Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. Födelsedagsfesten, 1983, versdrama i en akt, ett sång- och dansspel på cirka 50 minuter. Tryckt som särtryck i ”Folkarebygden” 1984, körsångerna, arrangeraade av Lars Moberg, tryckta i  ”Folkarebygden” 1988, musiken i övrigt traditionell. Urpremiär 1983 i Avesta kyrka. Samarbete med Bergslagsteatern och Grytnäs folkdansgille. Regi: Frank Kelber. Gästspel i Nås kyrka i Dalarna och i kyrkan i Gamla Uppsala.

             Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. Amerikaspelet SISTA DANSEN, 1987, ett sång- och dansspel i två akter om cirka 40 minuter vardera som framförts på Grytnäs Gammelgård i Avesta 1987-1997 vid pingsttid. Samarbete med Bergslagsteatern och Grytnäs folkdansgille. Musik:traditionell. Regi: Frank Kelber. Gästspel i Minnesota där en förkortad version på engelska framfördes. Pjäsen finns DRAMA DIREKT, även den engelska översättningen.

             Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. ”Så låter oss på jorden nu alla vara glada”, juloratorium för recitatör och aktörer,solosång, kör, violin, ev. flöjt och stråkkvartett/ stråkorkester, spelmän (nyckelharpa och/eller fiol ), spelpipa, orgel och dansare. Tryck: Wessmans Musikförlag 1989. Urpremiär redan 1969 i Silvbergs kyrka, Dalarna.

        Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. ”Från intet allt vi vilja”, Borlänge arbetarspel, framfört i Kvarnsvedens pappersbruk 19.9 – 4.10.1992. En helaftonspjäs. Regi: Jonas Engman. Tryck: Brukstrappen, scener från ett bruk, förlag: Bokboden 1997.

        Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. Livets ängel och dödens ängel, en pjäs i en akt kring Johan Olof Wallins liv. Den beställdes 1994 till 200-årsjubileum av Rommehed i Stora Tuna. JD har fått betalt för manus. Pjäsen ansågs dock bli för dyr att producera, varför den aldrig blev uppförd.
 2. Judasmonologen, 2003, urpremiär i Falu Kristine kyrka och i Västerås Domkyrka. Regi: Hans Sjöberg. Skådespelare: Viktor Friberg, som har rest omkring i Sverige med denna monolog, som finns på DRAMA DIREKT,

även i en engelsk version.

   Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. ”Så är fullkomnat”, påskoratorium för recitation och aktörer, sopran, baryton,   

      kör, soloviolin, flöjt, stråkkvartett eller stråkorkester, pukor, orgel och  

      dansare. Förlag: Bokboden 2007. Urpremiär 1970 i Silvbergs kyrka, Dalarna.

         Beträffande recensioner, se Dicanders Bibliografi på hans hemsida.

 1. ”Nu mörknar min väg” – en film om Dan Andersson, 2010. Tid: 40 min. Manus: Jörgen Dicander. Berättare: Martin Lindström. Producent:Anders Hanser. Musik: Komponerad av Jörgen Dicander, Axel Hambraeus och Gunnar Turesson framförd av Dicander, Lindström, Backakvartetten och Pelle Jakobsson. Urpremiär: under Dan Anderssonveckan, den 30 juli 2010 i Norrbo Folkets hus, Grangärde.

 

Genom Kaj Munk och Rune Lindström i Norden och T.S. Eliot, Christopher Fry och Dorothy Sayers i England skedde mellan kyrkan och teatern ett närmande före och under andra världskriget. Denna linje har i Sverige fortsatts av Olof Hartman, Bengt V. Wall och Jörgen Dicander.

 

Forskaren:

 

(Se Fackböcker, litteraturförteckningen på Dicanders hemsida)

Dicander har gjort undersökningar dokumenterade i böcker om Folkliga koraler från Dalarna och om författarna Dan Andersson, Gösta Gustaf-Janson/Bo Balderson, Werner Aspenström och Rune Lindström. Beträffande recensioner av dessa arbeten, se Bibliografin på Dicanders hemsida. När det gäller Rune Lindström har Dicander genomfört pionjärforskning. Beträffande Dan Andersson har Dicander bland annat gentemot tidigare undersökningar av Eric Uhlin och Gösta Ågren, vilka försökt indela skaldens utveckling i inte mindre än sju olika perioder, hävdat en stark kontinuitet hos denne. Dicander har dessutom avslöjat Baldersonpseudonymen och uppvisat att författaren Gösta Gustaf-Janson har använt den.

 

Underhållaren:

 

Program om författarna Dan Andersson, Rune Lindström och Selma Lagerlöf och om gamla visor och psalmer. Dicander berättar, spelar violin och sjunger själv och tillsammans med åhörarna. Ett genomgående tema bland recensenterna (se Dicanders bibliografi på hemsidan) är att han trollbinder publiken.